Home> Prominent Professors

Distinguished professors and scholars

Updated : 2015-07-16

State 10,000 Top Talent Plan: Guo Wanjin

Education Ministry Cross-century Talent Cultivation Program: Jia Suotang

Education Ministry New Century Excellent Talent Support Program: Yin Jie, Zhang Jing, Zhang Kuanshou, Cheng Sumei, Xiao Liantuan, Yue Qianhou, Wang Junmin, Wang Wenjian, Hou Huaiyin, Li Weidong, He Tianping, Zhang Yunbo, Zhang Xindong, Xue Yongmin, Han Gaoyi, Guo Wanjin, Sang Nan, Guo Wei, Wang Shuyan, Yang Hengquan, Qian Yuhua, Qiao Xinhua, Zhang Junfeng, Kang Shihui, Chen Gang

Education Ministry Leading Teacher: Jia Suotang, Gao Jiangrui, Zhang Kuanshou, Liu Diansheng, Liang Aihua

Education Ministry Excellent Young Teacher Program: Shuang Shaomin, Pan Qing, Zhang Tiancai

Academic Advisor of National 100 Excellent PhD Dissertation: Guo Guichun, Liang Jiuqing

National 100 Excellent PhD Dissertation Award: Yin Jie, Guo Wanjin, Chen Gang, Zhang Xianming, Ma Hua

Ho Leung Ho Lee Foundation Award: Peng Kunchi

National Foundation for Outstanding Youth Award: Wang Hai, Zhang Jing, Zhang Tiancai, Zhang Xianming

National Science Foundation for Outstanding Youth Award: Zhao Qiang, Sang Nan, Qian yuhua, Jia Xiaojun

Education Ministry Excellent Young University Teacher Award: Zhang Tiancai, Gao Jiangrui

Fok Ying Tung Education Foundation Young Teacher Award: Yin Jie, Guo Wanjin, He Tianping

Fok Ying Tung Education Foundation Young Teacher Award: Wai Xuehong, Zhang Junxiang, Yue Qianhou, Sang Nan

National Natural Science Foundation Innovation Research Group Award: Quantum Optics and Optical Quantum Device Research Team

Education Ministry Innovation Team Award: Quantum Optics and Optical Quantum Device Research Team, Quantum Effect Research Team on Mutual Interacted by Light, Atom, and Molecule

Special Appointment, Shanxi Province Sanjin Scholar Program: Wang Hai, Zhang Jing, Zhang Tiancai Dong Chuan, Cheng Fangqin, Yin Jie, Qiao Quansheng, Zhang xianming, Zhai huajin

Advanced Group, National Education System: Photoelectric Research Institute, Scientific and Social Research Institute, China Social History Research Center

 

 

Previous page 1 2 Next page

photo16