Home> Prominent Professors

Distinguished professors and scholars

Updated : 2015-07-16

Chinese Academy of Sciences: Peng Kunchi

Dual-appointment: Yang Shuzi, Zhu Rixiang

Special-appointment: Zhang Bo, Wu Weihua, Wang Guanghou, Jin Yong, J.Manz

Member, Education Ministry Social Science Committee: Guo Guichun

Outstanding Contribution at State-level: Peng Kunchi, Zhou Guosheng, Yang Pin, Liang Jiuqing

National Outstanding Professional and Technical Talent: Peng Kunchi, Zhang Jing

Special-appointment under Yangtze River Scholar Program: Zhang Jing, Zhang Tiancai, Qiao Quansheng, Xiao liantuan

Professional Lecturer under Yangtze River Scholar Program: Xiao Min, Niu Qian

Chief Scientist of Program “973”: Wang Hai, Jia Suotang

Member, New Century National Talent Project: Zhang Tiancai, Wang Hai, Cheng Fangqin, Zhang Jing, Yin jie, Zhang Xianming, Xiao Liantuan

National Model Teacher: Zhang Shengwan, Wang Hai, Dong Chuan, Liu Yuqing

Expert with Special Government Stipend: Peng Kunchi, Guo Guichun, Jia Suotang, Wang Yuekui, Xing Long, Gao Jiangrui, Zhang Kuanshou, Cheng Fangqin, Zhang Shengwan, Zhang Tiancai, Liang Jiye, Dong Chuan, Zhang Jing, Liu Yuqing, Yin Jie, Wang Hai, Li Sidian, Qiao Quansheng, Hou Huaiyin, Zhang Xianming, Jin Zhen, Xiao Liantuan, Liu Weiqi, Wang Zhenrong, Yue Qianhou, Zhao Yongxiang

National Talented Leader in Science and Technology Innovation: Zhang Jing, Zhang Xianming

Previous page 1 2 Next page

photo16